Финанси

Синсинати Животозастраховане преглед

Въпреки че повечето хора не обичат да говорят за това, животозастраховането е важна част от всеки финансов план. Защо има значение?

Постъпленията от животозастрахователна полица могат да направят разликата между любимия ви човек да продължи с живота си или да се бори финансово в продължение на много години в случай на неочаквано.

Обезщетенията за застраховка "Живот" могат да се използват за различни причини, като изплащане на дългове (на свой ред, намаляване на месечните плащания), както и за създаване на постоянен месечен доход, така че те да продължат да плащат за редовни разходи за живот.

Преди да се придвижите напред с покупката на застраховка "Живот", важно е първо да се уверите, че получавате подходящия вид и размера на покритието. Препоръчва се също да сте сигурни, че застрахователният оператор, който купувате покритието, е сигурен и стабилен финансово и че има добра репутация за изплащане на вземанията на застрахованите лица. един животозастрахователна компания който отговаря на тези критерии, е Животозастрахователното дружество в Синсинати.

Историята на Животозастрахователното дружество в Синсинати

Синсинати Животозастрахователната компания в Синсинати предлага на клиентите си богат асортимент и продукти за защита още от 1950 година, когато се събраха четири независими застрахователни агента, които да формират компанията. Тяхната отдаденост и ангажираност към системата на независимата застрахователна агенция продължава да остава фокусът на компанията. По този начин мисията на Синсинати Животозастрахователна компания е "Всичко трябва да бъде застраховка".

Компанията-майка на Синсинати Животозастрахователна Компания в Синсинати, финансова корпорация от Cincinnati, е компания Fortune 500 и е включена в списъка на най-големите американски компании в списъка на Fortune 500 от 2017 г. Синсинати Финансова Корпорейшън работи чрез семейство на застрахователни и финансови услуги дъщерни дружества, която включва застрахователното дружество в Синсинати. Тази компания сама по себе си има и четири дъщерни дружества и заедно този застраховател и неговите филиали са сред първите 25 агенции за имущество и аварии в Съединените щати. Всички тези компании също са известни със силните си финансови основи. На свой ред това може да помогне на притежателите на полици от тези дружества да отговорят на финансовите си нужди.

Преглед на Животозастрахователната компания в Синсинати

Компанията-майка на Синсинати Животозастрахователна Компания в Синсинати получи многобройни награди и отличия, като например да бъде класирана сред най-големите компании в САЩ, според списъка на Fortune 500 от 2016 г. Тя също така е спечелила определението за един от най-надеждните дружества на Forbes от май 2017 г.

Централата на Cincinnati Financials получи сертификат за Energy Star 2016, който призна успешните си усилия за пестене на енергия, намаляване на замърсяването и повишаване на ефективността. Други отличия включват една от първите 75 северноамерикански публични компании, базирани на активите и приходите от 2015 г., и е една от най-зелените фирми на Newsweek през 2016 г. в САЩ по отношение на екологичните показатели, използвайки осем ключови показателя за ефективност.

Също така, застрахователната компания "Синсинати" спечели място в списъка на най-добрите работодатели на "Форбс Америка" през май 2017 г. и класация номер 21 в "Най-добър преглед" от юли 2016 г. Фирмата е със седалище в Феърфийлд, щата Охайо.

Оценки на застрахователите и по-добро бизнес бюро (BBB)

Поради силните си финансови данни, Cincinnati Financial Corporation и застрахователните компании в Синсинати са спечелили високи класации от агенциите за рейтинг на застрахователи. За застрахователните компании в Синсинати се включват A + от A.M. Best, A + от Fitch, A1 от Moody's и A + от S & P Global Ratings. За застрахователната компания "Синсинати Живот" тези оценки са A от A.M. Най-добро, A + от Fitch и A + от S & P.

Също така, докато Синсинати Животозастрахователно Дружество не е акредитирано дружество чрез Бюрото за по-добро бизнес (BBB), то е получило степен A + от BBB (което е на обща скала от A + F). През последните 36 месеца, Синсинати Животозастрахователна компания е трябвало само да закрие една жалба на клиент чрез бюрото за по-добро бизнес. Това се отнася до проблеми с продуктите и услугите на компанията.

Също така, Cincinnati Financial Corporation също има степен A + чрез бюрото за по-добро бизнес и този орган е бил акредитиран от BBB от 1 януари 1981 г. През последните три години тази финансова организация е закрила общо 14 жалби на клиенти , От тях 11 са фокусирани върху проблеми с продукта и услугата, а други три са във връзка с проблемите, свързани с фактурирането и / или събирането.

Животозастраховане, покрито от Животозастрахователно дружество в Синсинати

Синсинати Животозастрахователно дружество в Синсинати предлага пълна гама от дългосрочно и постоянно животозастрахователно покритие. С термина застраховка "Живот" има само обезщетение за смъртното обезщетение, без да се натрупва никаква парична стойност - което най-вече може да поддържа премиите много достъпни. Тези планове предлагат защита на застрахования за определен брой години.

Понякога животозастраховането често се счита за "временно" животозастрахователно покритие. Поради това тя може да бъде жизнеспособна алтернатива за тези, които търсят покритие само за определен период от време, както и тези, които може би нямат голям бюджет за животозастрахователни премии. Животозастрахователното дружество в Синсинати предлага срочно застраховка живот за периоди от 10, 15, 20, 25 и 30 години. Условията на LifeHorizons на компанията и условията на ROP предлагат различни опции, които осигуряват на застрахованите лица гъвкавостта да изграждат застрахователна програма въз основа на техните специфични нужди.

Синсинати Животозастрахователна компания Синсинати предлага и няколко постоянни планове за животозастраховане, с които да избере.При постоянна животозастраховка има както компонент за обезщетение при смърт, така и компонент на паричната стойност. Паричната стойност в тези полици обикновено може да нараства и да се усложнява на основание данъчно отлагане, което означава, че няма да се дължи данък върху растежа, освен ако или докато парите бъдат оттеглени.

Компанията има както цял живот, така и универсална застраховка живот. Застраховката за цял живот предлага определена сума на обезщетение за смърт, както и фиксиран лихвен процент, с който може да нарасне паричната стойност. След като бъде одобрен за цял план за животозастраховане, премията не може да се повиши - дори когато възрастта на осигуреното лице се увеличи и дори ако той или тя се договори с неблагоприятно здравословно състояние.

LifeHorizons Гарантирано застраховане за цял живот може да бъде добра алтернатива за тези, които търсят запазване на имоти, продължаване на бизнеса, благотворителни дарения и други цели, които могат да бъдат решени с животозастраховане. Съществува и възможност за онези, които вече имат определени здравословни условия да получат покритие все още. В много случаи онези, които вече имат застраховка "Живот" през Синсинати Животозастрахователна компания, могат да превръщат този план в цялостна политика на живот.

Синсинати Животозастрахователна Компания също предлага универсална застраховка живот. Това също е форма на постоянна животозастрахователна защита, тъй като има както обезщетение за смърт, така и компонент на паричната стойност. Универсалната застраховка живот се счита за по-гъвкава от цялото животозастраховане. Една от причините за това е, че застрахованият на универсална житейска политика може, в рамките на определени насоки, да разпредели размера на своята премия, който ще отиде към обезщетението за смърт и сумата, която ще отиде към частта на паричната стойност. Застрахованият може също така да може да промени датата на падежа на премията въз основа на неговите или нейните тогавашни потребности.

LifeHorizons Простота Universal Life Застрахователната полица чрез Синсинати Животозастрахователно Дружество има гъвкава смърт полза и премия, която може да позволи на притежателите на полици, за да са в крак с променящите се техните житейски обстоятелства, а в същото време и изграждане на отсрочени данъци парична стойност.

С този конкретен план притежателите на полици могат да получат конкурентни и достъпни цени за премия, заедно с гъвкави премии и обезщетения при смърт. Съществуват и различни мотоциклетисти, които могат да помогнат за по-нататъшното адаптиране на плана, за да се подобри по-добре нуждите и целите на застрахования.

Универсалната застраховка LifeLife Lifesetter UL е достъпна и чрез Синсинати Животозастрахователна компания в Синсинати. Този план предлага обезщетения за обезщетения при смърт до 121-годишна възраст, както и гъвкав гарантиран период за покриване на променящите се застрахователни нужди на притежателя на полицата във времето.

Има и няколко опции за застраховка "Живот", достъпни чрез Синсинати Животозастрахователна компания в Синсинати. Те могат да помогнат на собствениците и ръководителите на бизнеса да намерят и запазят добри, качествени служители, както и да гарантират, че техните компании могат да се движат напред, дори и в случай на неочаквани.

Само някои от решенията за бизнес живот, които се предлагат чрез Cincinnati Life Insurance Company включват:

 • Продължение на дейността - Продължаването на дейността на собственика на компанията може да се финансира чрез животозастраховане, което може да помогне за стабилизиране и максимално увеличаване на стойността на бизнеса като цяло.
 • Основна защита на служителите - Тъй като служителите добавят значителна стойност към всеки бизнес, стойността им може да бъде защитена с приходи от животозастраховане. Средствата от животозастрахователна полица могат да бъдат използвани за покриване на икономическото въздействие от неочаквано загуба на ключов служител.
 • Изпълнителни ползи - Животозастраховане може да се използва и за финансиране на определени изпълнителни облаги. Като предлагат висококачествен пакет от обезщетения, ключовите служители могат по-лесно да бъдат привлечени на пазара, а след като са част от компания, те също са много по-подходящи да останат на борда.

Други предлагани продукти и услуги

В допълнение към осигуряването на качествени и достъпни опции за животозастраховане, Синсинати Животозастрахователно Дружество предлага и други продукти на своите клиенти, включително:

 • Лично застраховане - Това включва пълна гама от покритие на собственика на дома, автомобилна застраховка, застраховка за чадъри и защита на ценни предмети.
 • Застраховка на доходите от инвалидност - Застраховката за осигуряване за инвалидност може да осигури постоянен доход за тези, които страдат от заболяване и / или нараняване и се счита, че не могат да работят и да получават доходи.
 • Пенсионни анюитети - Тъй като толкова много потребители се страхуват от изчерпване на доходите при пенсиониране, анюитетът може да помогне за решаването на този проблем. Синсинати Животозастрахователно дружество в Синсинати предлага LifeHorizons Single Premium Deferred Annuity, както и Гъвкавата премия отсрочени анюитети. И двете осигуряват сигурни и доказани начини за спестяване за пенсиониране и за гарантиране на доход, когато това е необходимо най-много.

Синсинати Животозастрахователна Компания в Синсинати предлага и богат списък от различни бизнес застраховки и финансови предложения, като например:

 • Бизнес покритие за автомобили
 • Одобрението на моста
 • Застраховка за отговорност
 • Застраховане на търговски имоти
 • Застраховане срещу престъпността
 • Застраховка за киберпроект
 • Морска застраховка по вътрешни водни пътища
 • Застраховка "Гражданска отговорност"
 • Професионална отговорност (грешки и пропуски)
 • Surety Solutions
 • Застраховка "Гражданска отговорност"
 • Лична отговорност
 • Обезщетение на работниците

Как да намерите най-добрите застрахователни премии за застраховка Живот с Cincinnati Life Insurance Company

Ако сте в процес на търсене на застраховка живот, най-добре е да работите с независим брокер на животозастраховане или агенция, която има достъп до множество застрахователни превозвачи. Това може да ви помогне да пазарувате и сравнявате политики и премиални цени по един по-безпристрастен начин и оттам да изберете този, който ще ви е най-подходящ.

Когато сте готови да започнете процеса намирането на правилния вид и размер на животозастраховането за вас, ние можем да помогнем. Ние сме независим застрахователен агент по животозастраховане и работим с много от най-големите животозастрахователни компании, които са на пазара днес. Ние можем да Ви съдействаме за получаване на всички подробности, които Ви трябва за вземане на добре информирани решения за покупка на застраховка "Живот". Така че, когато сте готови да продължите, всичко, което трябва да направите, е да кликнете тук и да попълните нашия формуляр за оферта.

Ако установите, че все още имате допълнителни въпроси относно животозастраховането чрез Синсинати Животозастрахователна Компания в Синсинати или от някой застрахователен превозвач, можете да се свържете с нас директно по телефона. Нашите експерти ще се радват да ви преведат в процеса на цитиране, както и да отговорят на всеки от въпросите, които може да имате. Можем да стигнем безплатно до телефон 888-836-7071.

Разбираме, че намирането на правилното животозастраховане за вашите нужди може да бъде донякъде преобладаващо. Искате да сте сигурни, че имате най-добрия тип и размер на покритието за вашите нужди. Но работата с съюзник от ваша страна може да бъде доста полезна. Така че, свържете се с нас днес - ние сме тук, за да ви помогнем.

Популярни Публикации

Категория Финанси, Следваща Статия

" width="370" height="280" alt="Как той платил 86 000 долара ипотека само за две години"/>
Финанси

Как той платил 86 000 долара ипотека само за две години

Как изглеждаше да има $ 86 000 ипотечен дълг? Предполагам, че не е било лошо да има $ 86,000 ипотечен дълг. Със сигурност бих могъл да си позволя плащането на ипотека от $ 625 на месец. Всъщност имах много пари, които да пощадя в края на месеца. С спестовната си сметка спечелих почти нищо, избрах да платим ипотеката, защото знаех, че това ще ми спести хиляди долари в лихвени плащания.
Прочетете Повече
GF ¢ 029: 7 Финансови съветници, които бих искал да се промъкна в лицето
Финанси

GF ¢ 029: 7 Финансови съветници, които бих искал да се промъкна в лицето

Http://traffic.libsyn.com/goodfinancialcents/GFC_29_.mp3 Хората, които ме познават, знам, че не съм много насилие. Никога не съм бил в юмручна борба през целия си живот, много рядко викам (освен ако Свети Луис Кардиналс щеше да изстрелва четири олово в дъното на деветия) и аз покрих лицето си с възглавница, когато има конфронтация по телевизията (напред и смях ... жена ми).
Прочетете Повече
Плаща ли ви ипотеки рано винаги най-добрият вариант?
Финанси

Плаща ли ви ипотеки рано винаги най-добрият вариант?

С рецесията все още реалност за мнозина, изглежда, че излизането от всеки дълг е добър вариант, включително ипотечния дълг. И има предимства за ранно изплащане на ипотека. Можете да слагате малко допълнително към своя ипотечен главник всеки месец и да създавате по-бързо капитал. Плюс това, изплащането на ранната ипотека означава, че плащате по-малко в общ интерес, възможно е да спестите хиляди.
Прочетете Повече
Вие сте вложили?
Финанси

Вие сте вложили?

Знам какво си питаш точно сега: "Какво става с жилетката?" Не, не споделям най-новите сделки в "Стария флот". Това, което имам предвид, е полагането на график, тъй като се отнася до плановете ви за пенсиониране. График за оздравяване ... какво е това? Графикът за придобиване е начин за вашия работодател да ви даде някакъв стимул да останете с тях.
Прочетете Повече